Welcome新MG电子为梦而年轻!
新MG电子 新MG电子 > 产品中心 > KR9008

新MG电子 电热手套 电动车手套 滑雪手套 充电发热手套 充电保暖手套 发热手套 自发热手套 可充电手套 KR9008

品牌:         金瑞福
型号:         KR9001
重量:         0.75Kg
码数:         M、L、 
标准电压: 3.7V
电池容量: 2800mAh
发热温度: 40℃-65℃
发热时间: 4-8h
充电时间:   5.5-7h

新MG电子 无标题文档友情链接: